Logo

USB kabel 2.0 og 3.0

Semoflex® USB Leitung 2.0 og 3.0 kabelen er passende for bruk i kabelkjeder. Den ytre kappen av polyuretan tillater en svært liten ytre diameter for kabelen, hvor høy-mekanisk belastning kan motstås. Kabelen er sikret mot nedslitning, mikrobe-sikker og flammeresistent.

USB kabel 2.0 og 3.0

Spesifikasjoner

USB 2.0

Leder

Fortinnet kobber, 19-ledere

Partråding

Kjerner 0,09 mm² tvunnet til et par

Total stranding

1 par (0,09 mm²) og 2 kjerner (0,24 mm²)

Driftstemperatur

-40 °C opp til +80 °C

Spesifikasjoner

USB 3.0

Leder

Fortinnet kobber, 19-ledere

Partråding

Hver 2 kjerner tvunnet til et par (0,09 mm²)

Parskjerming

2 par hver med folie og filler strandet metalltråd

Total stranding

2 x skjermet par (0,09 mm²), 1 x uskjermet par (ws+ bl / 0,09 mm²), 2 kjerner 0,24 mm²

Driftstemperatur

-40 °C opp til +80 °C