Supromount

SUPROMONT er en typisk underjordisk kabel for fast installasjon og som støttende kabel utskiftbart MV utstyr i tunnelbyggerier.