Protomount og Protolon

Verdenskjente, og velkjente merker for minedrifts-utstyr.

Familien dekker single, - og multicore kabler fra 100 V til 35 kV. Kraftkabler, signalkabler og fiberoptiske kabler for minedriftsoperasjoner er tilgjengelige.