Logo

Motordreven tromler

Motordrevne tromler av H&K er teknologisk avansert og solid designet – for både vedvarende operasjoner i havne, – og container-terminaler, og som pålitelig energitilførsel for tårnkraner, så vel som traverskraner, gravemaskiner og heiseapparater. De er designet til å møte krav for høy fart, dynamiske prosesser, store kabeltverrsnitt og høy trekkraft. Konfigurasjonen av tromler og utstyr er skreddersydd den avkrevde reisehastigheten og distansen.

Motordreven tromler

Spesifikasjoner

Spiral eller sylindrisk

Vikling og avvikling av kabler og slanger

Dynamiske prosesser

Ideelt tilpasset høy fart, lange avstander og høy strekkraft

Reiseavstand

Opp til 1000 m+

Etterspørsel

Store kabeltverrsnitt og høyspenningslinjer kan anordnes

Mulighet

For integrasjon av fiberoptiske kabler for en interferens-fri transmisjon av data og kontrollsignaler

Konfigurasjon

Av motorisert tromler og anordninger tilgjengelige i henhold til kundens ønsker

Kompatibel

Med tilnærmet all motorisert drift