Motordreven tromler

Motordrevne tromler av H&K er teknologisk avansert og solid designet – for både vedvarende operasjoner i havne, - og container-terminaler, og som pålitelig energitilførsel for tårnkraner, så vel som traverskraner, gravemaskiner og heiseapparater. De er designet til å møte krav for høy fart, dynamiske prosesser, store kabeltverrsnitt og høy trekkraft. Konfigurasjonen av tromler og utstyr er skreddersydd den avkrevde reisehastigheten og distansen.

  • Spiral eller sylindrisk vikling og avvikling av kabler og slanger
  • Ideelt tilpasset høy fart, dynamiske prosesser, lange avstander og høy strekkraft.
  • Reiseavstand opp til 1000 m+
  • Store kabeltverrsnitt og høyspenningslinjer kan anordnes
  • Mulighet for integrasjon av fiberoptiske kabler for en interferens-fri transmisjon av data og kontrollsignaler
  • Konfigurasjon av motorisert tromler og anordninger tilgjengelige i henhold til kundens ønsker
  • Kompatibel med tilnærmet all motorisert drift