Cordaflex

Merket CORDAFLEX er velkjent verden rundt som lavspennings (0.6/1 kV) spolekabel. I minedrift brukes det til underjordisk skovling/LHD operasjoner og i åpne brudd til stabling/gjeninnvinnings-operasjoner.