Logo

Buffers RME + RMV

Det sjokkabsorberende elementet i disse bufferne består av en elastisk masse av polyuretan-utvidet harpiks, med en mikrocellular struktur bestående av åpne og lukkede celler.

Den spesielle strukturen gjør bufferne svært brukbare innenfor områder som hvor elastisitet og energiabsorbsjon spiller en rolle.

En avgjørende karakteristikk for bufferne er den differensierte reaksjonen som følger slaghastigheten: ved en høyere slaghastighet, med tilsvarende nedbøyning, vil absorbsjonsevnen for reaksjonskraften og etterfølgende den kinetiske energien også øke.

Buffers RME + RMV

Detaljer

Bufferne er designet for å tillate at den aksiale nedbøyningen reduserer den komprimerte lengden til 25% av den frie lengden. Denne reduksjonen vil øke det utvendige diametermålet med bare 400/o.

Av «nedbøyningslast»-kurven fremgår det at under støtbelastning som medfører opp til 50% nedbøyning, vil buffernes reaksjon være lignende til metallfjæringer. Dette systemet tilbyr det best mulige innen mekanisk energiabsorbsjon og resulterer i en minimering av den endelige slagkraften som påføres den mottagende strukturen.

Materialet det elastiske elementet utgjøres av, er anti-aldrende, med god resistans ovenfor mekanisk bruk, olje, fett og bensin; strukturen er homogen og selvslukkende.

I hver Buffer er en stålkjede innesluttet og tilknyttet den metalliske støtten. Dette gjøres for å unngå skade til mennesker eller eiendeler, i tilfelle den løsner grunnet radial innvirkning.

Driftstemperaturen er avgrenset til mellom -30 til 80°C.