Airguard

Generelle krav fra MSHA eller CSA MPF eller MPF-GC. Produktet bruker patentbeskyttet Prysmian AIRGUARD Technology – som eliminerer behovet for metallisk armering. Produkt tilgjengelig fra 5 kV-35 kV, med klasse 2 udekkede kobberledere. 90 °C XLPE eller 105 °C EPR isolering med ekstrudert semi-ledende lag, polymerisk AIRGUARD armoreringslag, DRYLAM forseglet aluminiums tape tilgjengelig, CPE eller PVC kappe.